> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Academia
Knaanic Language: Structure and Historical Background (2012 : Praha, Česko)
Knaanic Language: Structure and Historical Background : proceedings of a conference held in Prague on October 25–26, 2012 / Ondřej Bláha, Robert Dittmann, Lenka Uličná (eds.). -- 1st ed. -- Prague : Academia, 2013. -- (Judaica ; sv. 9)
ISBN 978-80-200-2295-0
* 80(=411.16)+908(100) * (=411.16) * 94"04/14" * 81'27/'28 * 81'282.8 * 81'42 * 811.162.3'0 * 091(=411.16) * 091"04/14" * 091-028.12 * (437.3)
- hebraistika
- Židé -- Česko -- 10.-13. stol.
- středověk -- Česko
- jazyková situace -- Česko -- 10.-13. stol.
- jazykový kontakt -- Česko
- střídání kódů (lingvistika)
- staročeština
- hebrejské rukopisy -- Česko -- 13. stol.
- středověké rukopisy -- Česko -- 13. stol.
- marginálie -- Česko -- 13. stol.
- Hebrew studies
- Jews -- Czechia -- 10th-13th centuries
- middle ages -- Czechia
- language situation -- Czechia -- 10th-13th centuries
- languages in contact -- Czechia
- code-switching (linguistics)
- old Czech language
- Hebrew manuscripts -- Czechia -- 13th century
- medieval manuscripts -- Czechia -- 13th century
- marginals -- Czechia -- 13th century
- sborníky konferencí
- proceedings of conferences
80 - Filologie
400 - Language
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz