> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Academia
Člověk a společnost na rozhraní času tváří v tvář katastrofě (2016 : Plzeň, Česko)
Člověk a společnost na rozhraní času tváří v tvář katastrofě : sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 25.-27. února 2016 / uspořádali Martin Hrdina, Eva Bendová a Kateřina Piorecká. -- Vydání 1. -- Praha : Academia, 2017. -- 375 stran, 16 stran obrazových příloh : barevné ilustrace
ISBN 978-80-200-2652-1 (brožováno)
* 504.4 * 316.3/.6 * 316.422.42 * 82:7.04 * 7.04 * 821.162.3 * 72/76(437.3) * 070.4 * (437.3)
- katastrofy -- 19. století
- člověk a společnost -- 19. století
- sociální pokrok -- 19. století
- literární náměty
- umělecké náměty
- česká literatura -- 19. století
- české výtvarné umění -- 19. století
- publicistika -- Česko -- 19. století
- kolektivní monografie
316.4 - Sociální procesy
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz