> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Academia
Friedl, Jiří, 1976-
Domů, a za svobodou : role Československa v migracích obyvatel Polska v letech 1945-1948 / Jiří Friedl. -- Vydání první. -- Praha : Academia : Historický ústav AV ČR, 2020. -- 461 stran. -- (1938-1953 ; svazek 28)
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a německé resumé
ISBN 978-80-200-3101-3 (Academia ; brožováno). -- ISBN 978-80-7286-353-2 (Historický ústav AV ČR ; brožováno)
* 314.151.7 * 314.15 * 314.151.3-054.73 * 314.15:323.1 * 314.151(1-83) * (=162.1) * (=411.16) * (438) * (437) * (048.8)
- repatriace -- Polsko -- 1945-1948
- uprchlíci -- Polsko -- 1945-1948
- migrace obyvatelstva -- Polsko -- 1945-1948
- migrační politika -- Československo -- 1945-1948
- migrační trasy -- Československo -- 1945-1948
- Poláci -- 1945-1948
- Židé -- 1945-1948
- monografie
314 - Demografie. Populace
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz