> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Grada Publishing
Watts, Alan, 1915-1973
[Wisdom of insecurity. Česky]
Vědění pro nejisté časy : průvodce věkem úzkosti / Alan Watts ; překlad Tomáš Roztočil. -- První vydání. -- Praha : Alferia, 2020. -- 149 stran
Přeloženo z angličtiny -- Vydal Nakladatelský dům Grada pod značkou Alferia. -- Obsahuje bibliografické odkazy
ISBN 978-80-271-1000-1 (brožováno)
* 115 * 13 * 159.923.2 * 159.9.016.1 * 165.322 * 17.02 * 141.338 * 2-664.3 * (0.062)
- přítomnost -- duchovní pojetí
- ego
- sebepoznání
- mysl a tělo
- sebepojetí
- duchovní poznání
- smysl života
- synkretismus (náboženství)
- synkretismus (filozofie)
- populárně-naučné publikace
13 - Filozofie ducha
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz