> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Juhaňák Stanislav - Triton
Černotík, Josef
Od pazourku k nanotechnologiím : 449 křižovatek v dějinách lidstva / Josef Černotík. -- Vydání první. -- V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018
ISBN 978-80-7553-398-2
* 930.85 * 001(091) * (048.8)
- dějiny civilizace
- dějiny vědy
- monografie
- přehledy
930.85 - Dějiny civilizace. Kulturní dějiny
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz