> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Rychtecký, Antonín, 1945-
Životní styl české mládeže : pohybová aktivita, standardy a normy motorické výkonosti / Antonín Rychtecký, Pavel Tilinger. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
ISBN 978-80-246-3746-4
* 796/799 * 796.012.6 * 796.012.1 * 316.346.32-053.6 * (437.3) * (048.8)
- sport -- Česko
- pohybová aktivita -- Česko
- motorická výkonnost -- Česko
- mládež -- Česko
- monografie
796 - Sport. Hry. Tělesná cvičení
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz