> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Gaudeamus
Machová, Pavla
Towards excellency: facing the challenges of modern elt / Pavla Machová, Michal Pištora, Olga Vraštilová. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. -- 125 s.
Vydavatel: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7435-344-4
* 811.111 * 81'24 * 373.3 * 373.5/.6+377.1/.3 * 37.0:001.895 * 371.2 * 303.022 * (437.3)
- angličtina
- jazyková výuka -- Česko
- inovace ve vzdělávání -- Česko
- základní školy -- Česko
- střední školy -- Česko
- kurikulum -- Česko
- kvalitativní výzkum -- Česko
- English language
- language teaching and learning -- Czechia
- elementary schools -- Czechia
- secondary schools -- Czechia
- educational innovations -- Czechia
- curriculum -- Czechia
- qualitative research -- Czechia
- monografie
- monographs
811.111 - Angličtina
420 - English and Old English (Anglo-Saxon)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz