> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Nagy, Ladislav, 1974-
Palimpsesty, heterotopie a krajiny : historie v anglickém románu posledních desetiletí / Ladislav Nagy. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016
ISBN 978-80-246-3232-2
* 821.111-31 * 82:93/94 * 82:7.04 * 82.07 * 82.05/.07
- anglický román -- 20.-21. století
- literatura a dějiny
- literární náměty
- interpretace a přijetí literárního díla
- intertextualita
- monografie
821.111.09 - Anglická literatura, anglicky psaná (o ní)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz