> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Oikúmené
Kantův morální zákon / sestavil a přeložil Jan Kuneš. -- Vydání první. -- Praha : Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s OIKOYMENH, z.s., 2017. -- 115 stran. -- (Mathésis ; svazek 14)
Přeloženo z němčiny
ISBN 978-80-7298-443-5 (Oikúmené ; brožováno)
* 14(430) * 165.242.2:801.73 * 17.02 * 17 * 17.023.2 * 165.12 * (082)
- Kant, Immanuel, 1724-1804
- německá filozofie -- 18.-19. století
- interpretace (filozofie)
- morálka
- kategorický imperativ
- vědomí -- filozofické pojetí
- etika
- sborníky
17 - Etika. Morální filozofie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz