> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Akademie věd České republiky. Slovanský ústav
Řecko-staroslověnský index = Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I, (fasciculus 7), άποκάλυψις - άφετήριον / [hlavní redaktorka Emilie Bláhová ; heslář sestavila Ilona Páclová ; hesla v tomto sešitě zpracovali Emilie Bláhová ... et al.]. -- Vyd. 1. -- Praha : Slovanský ústav AV : Euroslavica, 2013. -- s.393-456
ISBN 978-80-86420-33-2 (Slovanský ústav AV ČR : volné dvoulisty). -- ISBN 978-80-85494-83-9 (Euroslavica : volné dvoulisty)
* 811.14 * 811.163.1 * 091(=163.1) * 81'374.8-022.215
- řečtina
- staroslověnština
- staroslověnské rukopisy
- církevněslovanské rukopisy
- dvojjazyčné překladové slovníky
- rejstříky
81 - Lingvistika. Jazyky
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz