> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Gaudeamus
Malveillance/maltraitance de l’enfant dans les récits pour jeune public / (dir. Květuše Kunešová, Bochra et Thierry Charnay). -- Vydání: první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2017
Pod názvem: Université de Hradec Králové, Faculté de Pédagogie, Université de Lille 3, Sciences humaines et sociales
ISBN 978-80-7435-697-1 (Gaudeamus)
* 821.133.1 * 82-93 * 364.63-053.2 * 364.635-053.2 * 82:7.04 * 82.07 * (048.8:082)
- francouzská literatura
- literatura pro děti a mládež
- násilí na dětech
- zanedbávané děti
- literární náměty
- interpretace a přijetí literárního díla
- French literature
- children's and juvenile literature
- child abuse
- neglect children
- literary themes
- interpretation and reception of literature
- kolektivní monografie
- collective monographs
82-93 - Literatura pro děti a mládež (o ní)
809.892 82 - Children's and juvenile literature (on)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz