> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Gaudeamus
Pelcák, Stanislav
Osobnostní nezdolnost a zdraví / Stanislav Pelcák. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. -- 207 s.
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7435-342-0
* 159.9:613 * 616-092.11 * 159.944 * 613.86 * 159.913 * 613.86:616 * 616.1/.9:613.86
- psychologie zdraví
- zdraví a nemoc
- psychická odolnost
- zvládání stresu
- psychosomatika
- psychosomatická onemocnění
- monografie
613 - Hygiena. Lidské zdraví
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz