> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Grada Publishing
Fasnerová, Martina
Prvopočáteční čtení a psaní / Martina Fasnerová. -- Vydání 1. -- Praha : Grada, 2018. -- (Pedagogika)
ISBN 978-80-271-0289-1 (brožováno)
* 373.2 * 373.3 * 811.162.3 * 37.016:028-028.31 * 37.016:003-028.31 * 003.03/.09 * 37.091.3 * 028.1 * 003 * 37.012 * (437.3) * (048.8)
- předškolní výchova
- základní vzdělávání
- čeština
- čtení
- psaní
- vyučovací metody
- čtenářská gramotnost
- písmo -- Česko -- 21. století
- pedagogický výzkum -- Česko -- 2016
- monografie
373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz