> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Juhaňák Stanislav - Triton
Alvarová, Alexandra
Průmysl lži : propaganda, konspirace a dezinformační válka / Alexandra Alvarová. -- 2., rozšířené vydání. -- V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019
ISBN 978-80-7553-682-2
* 323.23 * 316.776-021.191 * 32.019.5 * 179.8 * 316.774:316.776.33 * 316.628 * (048.8)
- propaganda
- dezinformace
- lež
- vliv médií
- manipulace (psychologie)
- studie
316.4/.7 - Sociální interakce. Sociální komunikace
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz