> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Gaudeamus
Lašek, Jan, 1950-
Rodina jako základ vývoje morálky a občanských postojů dětí / Jan Lašek, Irena Loudová. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2013
ISBN 978-80-7435-335-2
* 316.356.2 * 37.018.1 * 316.62 * 159.923.32 * 37.017.4 * 316.752
- rodina
- rodinná výchova
- sociální chování
- morální vývoj
- výchova k občanství
- hodnotová orientace
- family
- family education
- social behavior
- moral development
- citizenship education
- value orientation
- monografie
- monographs
316.4/.7 - Sociální interakce
302 - Social interaction
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz