> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Gaudeamus
Sirůček, Jiří, 1961-
Hesseho romány Demian a Stepní vlk ve světle Nietzschovy filozofie / Jiří Sirůček. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. -- (Recenzované monografie)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7435-336-9 (Gaudeamus)
* 821.112.2 * 14(430) * 82:101 * 82.07
- Hesse, Hermann, 1877-1962. Demian
- Hesse, Hermann, 1877-1962. Steppenwolf
- Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
- německá literatura -- 1901-1950
- německá filozofie -- 19. stol.
- literatura a filozofie
- interpretace a přijetí literárního díla
- monografie
821.112.2.09 - Německá literatura, německy psaná (o ní)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz