> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Gaudeamus
Zeman, Jiří
Verbální a neverbální prostředky v komunikaci mládeže / Jiří Zeman. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. -- 158 s. -- (Recenzované monografie)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7435-334-5
* 811.162.3 * 316.346.32-053.6 * 81'42 * 316.772.4 * 303.62 * 801.73 * (437.3)
- čeština
- mládež -- Česko
- jazykový projev
- interpersonální komunikace
- rozhovor
- diskurzivní analýza
- monografie
811.162.3 - Čeština
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz