> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Blättler, Linda, 1977-
Jak pastevečtí psi chrání stáda : metodická příručka pro ochranu stád pomocí pasteveckých psů / Linda Blättler, Slavomír Fiňdo. -- 1. vydání. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2018. -- 46 stran
ISBN 978-80-88076-80-3 (brožováno)
* 636.74 * 636.08 * 636.088 * 636.05 * (072)
- pastevečtí psi
- chov domácích zvířat
- výcvik zvířat
- plemena zvířat
- metodické příručky
636 - Chov zvířat. Živočišná výroba
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz