> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Grada Publishing
Grambal, Aleš, 1975-
Hraniční porucha osobnosti a její léčba / Aleš Grambal, Ján Praško, Petra Kasalová. -- Vydání 1. -- Praha : Grada, 2017. -- 288 stran
ISBN 978-80-247-5796-4
* 616.89-008.485 * 616-02-092 * 616-07 * 616-08
- hraniční porucha osobnosti
- etiopatogeneze
- diagnostika (lékařství)
- terapie
- kolektivní monografie
616.89 - Psychiatrie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz