> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Grada Publishing
Paulík, Karel, 1949-
Psychologie lidské odolnosti / Karel Paulík. -- 2., přepracované a doplněné vydání. -- Praha : Grada, 2017. -- 368 stran. -- (Psyché)
ISBN 978-80-247-5646-2 (brožováno)
* 159.923 * 159.944 * 159.913
- adaptace (psychologie)
- psychická odolnost
- stres (psychologie)
- zvládání stresu
- monografie
159.92 - Vývojová psychologie. Individuální psychologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz