> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Oikúmené
Ricœur, Paul, 1913-2005
[Soi-même comme un autre. Česky]
O sobě samém jako o jiném / Paul Ricoeur ; z francouzského originálu Soi-même comme un autre ... přeložil Milan Lyčka. -- Vydání první. -- Praha : OIKOYMENH, 2016. -- 403 stran. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; svazek 85)
ISBN 978-80-7298-438-1 (vázáno)
* 165.242.1 * 165.12 * 159.923.2 * 101 * 141.319.8
- já (filozofie)
- subjekt (filozofie)
- identita -- filozofické pojetí
- filozofická antropologie
- studie
165 - Teorie poznání. Epistemologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz