> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Juhaňák Stanislav - Triton
Thamm, Marianne
[I have life. Česky]
Alison : život nekončí : pravdivý příběh zázraků, naděje a vítězství nad lidskou brutalitou / vypráví Marianne Thammová ; z anglického originálu I have life, Alison’s journey ... přeložila Renata Hájková. -- Vydání 1. -- V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017
ISBN 978-80-7553-457-6
* 343.3/.7-058.6-055.2 * 929 * 343.541 * (680) * (092)
- Alison
- ženy jako oběti trestných činů -- Jihoafrická republika -- 21. století
- znásilnění -- Jihoafrická republika -- 21. století
- biografie
343 - Trestní právo
929 - Biografie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz