> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří = Mollusca of the České Středohoří Protected Landscape Area / Jitka Horáčková, Vojen Ložek & Lucie Juřičková (eds). -- 1. vydání. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2018. -- (Příroda ; svazek 37)
ISBN 978-80-88076-82-7 (brožováno)
* 502.21(1-751.4) * 551.1/.4 * 574.2 * 594 * 591.9 * 55 * 502.2 * (437.31-16) * (048.8:082)
- chráněné krajinné oblasti -- Česko
- geologický vývoj Země -- Česko
- biotopy -- Česko
- měkkýši
- fauna -- Česko
- protected landscape areas -- Czechia
- geological history of the Earth -- Czechia
- biotopes -- Czechia
- molluscs
- fauna -- Czechia
- Chráněná krajinná oblast České středohoří (Česko)
- Chráněná krajinná oblast České středohoří (Česko) -- geologické poměry
- Chráněná krajinná oblast České středohoří (Česko) -- přírodní poměry
- České středohoří Protected Landscape Area (Czechia)
- České středohoří Protected Landscape Area (Czechia) -- geological conditions
- České středohoří Protected Landscape Area (Czechia) -- natural conditions
- kolektivní monografie
- collective monographs
59 - Zoologie
590 - Animals
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz