> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Brzáková Beksová, Kateřina
Geriatrická problematika v pastorální péči : postulát křesťanské etiky v péči o seniory / Kateřina Brzáková Beksová. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2013
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
ISBN 978-80-246-2296-5
* 159.922.63 * 612.67 * 001.83 * 316.346.32-053.9 * 316.728-021.465 * 316.752 * 364.4-053.9 * 27-46 * 27-42 * 316.42
- stáří -- interdisciplinární aspekty
- stárnutí -- interdisciplinární aspekty
- senioři
- kvalita života
- hodnotová orientace
- péče o seniory
- pastorační péče
- křesťanská etika
- pastorální teologie
- sociální změna -- křesťanské pojetí
- disertace
27-4 - Praktická teologie. Morální teologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz