> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Eichler, Jan, 1952-
Od Hirošimy po Bělehrad : válka a mír v druhé polovině 20. století / Jan Eichler. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2013
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
ISBN 978-80-246-2251-4
* 355.01:172.4 * 327.54 * 327.5 * 341.678 * 316.422 * 316.48-027.541
- 1945-1999
- válka a mír -- od 1945
- studená válka (1945-1989)
- mezinárodní bezpečnost
- kontrola zbrojení
- globalizace
- regionální konflikty
- monografie
355/359 - Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz