> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Masarykova univerzita
Pytlík, Petr, 1983-
Guido List - Poeta Vates der Österreichischen Alldeutschen : ein Beitrag über die literarische Produktion des Völkisch gesinnten Schriftstellers, Dichters und Denkers Guido List / Petr Pytlík. -- Erste Ausgabe. -- Brno : Masaryk University Press, 2019. -- 139 stran
ISBN 978-80-210-9208-2
* 821.112.2(436) * 82:101 * 82:316.75 * 316.66-055.1/.3 * 82.02"1800/1850" * 133 * 316.64(=411.16)-021.485 * 141.332 * 82.07 * (048.8)
- List, Guido, 1848-1919
- rakouská literatura -- 19.-20. století
- literatura a filozofie
- literatura a ideologie
- gender
- romantismus (literatura)
- okultismus
- antisemitismus
- teosofie
- interpretace a přijetí literárního díla
- Austrian literature -- 19th-20th centuries
- literature and philosophy
- literature and ideology
- gender
- romanticism (literature)
- occultism
- antisemitism
- theosophy
- interpretation and reception of literature
- monografie
- monographs
821.112.2.09 - Německá literatura, německy psaná (o ní)
830.9 - German literature (on)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz