> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Iblová, Michaela
Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech / Michaela Iblová. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2013
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
ISBN 978-80-246-2332-0
* 785.11.071 * 78-027.22 * 32 * 304.2/.4 * 321.64 * (437.3) * (437)
- Česká filharmonie
- 1948-1956
- 20. stol.
- symfonické orchestry -- Česko -- 20. stol.
- hudební život -- Československo -- 1948-1956
- hudební život -- politické aspekty
- kulturní politika -- Československo -- 1948-1956
- stalinismus -- Československo
- monografie
- prameny
78 - Hudba
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz