> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Portál
Kalábová, Naděžda, 1966-
Hry plné nápadů a fantazie : do klubovny i do přírody / Naděžda Kalábová. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2016. -- 152 stran
ISBN 978-80-262-1005-4 (brožováno)
* 796.11 * 371.382 * 796.2 * 78:371.382 * 371.382-026.15 * 81:371.382
- dětské hry
- didaktické hry
- pohybové hry
- hudební hry
- tvořivé hry
- jazykové hry
- osobnostní a sociální výchova
- metodické příručky
373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz