> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Grada Publishing
Ficová, Lenka Theodora
Hry na rozvoj dílčích funkcí u dětí : optické a akustické vnímání, jemná motorika a prostorová orientace / Lenka Theodora Ficová. -- Vydání 1. -- Praha : Grada, 2020. -- 172 stran. -- (Pedagogika)
Obsahuje bibliografii
ISBN 978-80-271-1045-2 (brožováno)
* 373.2 * 316.346.32-053.4 * 159.922.72 * 612.65 * 159.93 * 37.091.33:159.943 * 796.2 * (072)
- předškolní výchova
- děti předškolního věku
- vývoj dítěte
- smyslové vnímání
- psychomotorické hry
- pohybové hry
- dílčí funkce
- metodické příručky
373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz