> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi / Záboj Horák, Petra Skřejpková (eds.). -- Praha : Leges, 2020. -- 447 stran. -- (Extra)
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Částečně anglický, německý, slovenský a souběžný anglický text, české a anglické resumé
ISBN 978-80-7502-439-8 (vázáno)
* 27-74 * 348 * 34:2 * 271/279 * 27-789.33 * 272-722.53 * 34-051 * 378.011.3-051 * (437.3) * (082) * (082.2)
- Tretera, Rajmund Jiří, 1940-
- církevní právo
- církevní právo -- Česko
- konfesní právo
- konfesní právo -- Česko
- právo a náboženství
- právo a náboženství -- Česko
- křesťanské církve
- křesťanské církve -- Česko
- dominikáni -- Česko -- 20.-21. století
- katoličtí kněží -- Česko -- 20.-21. století
- právníci -- Česko -- 20.-21. století
- vysokoškolští učitelé -- Česko -- 20.-21. století
- sborníky
- jubilejní publikace
2-74 - Náboženské právo. Církevní právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz