> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Informační centrum ČKAIT
Vítek, Jan, 1925-
Mosty v České republice / Jan Vítek. -- 1. vydání. -- Praha : pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2019. -- 288 stran
ISBN 978-80-88265-19-1 (vázáno)
* 624.2/.8 * 725.95 * 624.01/.07 * 69(091) * (437.3) * (048.8) * (084.11)
- mosty -- Česko
- mosty -- dějiny
- stavební konstrukce
- dějiny stavebnictví -- Česko
- monografie
- obrazové publikace
624 - Stavební inženýrství
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz