> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Institut pro veřejnou správu Praha
Voráček, Vladimír
Mediální komunikace a public relations ve veřejné správě / Vladimír Voráček. -- Vydání: první. -- Praha : Institut pro veřejnou správu Praha, 2018. -- (Skripta)
ISBN 978-80-86976-48-8
* 659.4 * 316.772.4 * 35 * (035)
- public relations
- mediální komunikace
- veřejná správa
- příručky
659 - Reklama. Public relations. Média
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz