> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Masarykova univerzita
Hublová, Gabriela, 1981-
E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce / Gabriela Hublová. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2017. -- 232 stran. -- (Cizí jazyky a jejich didaktiky : teorie, empirie, praxe ; svazek 6)
ISBN 978-80-210-8818-4
* 811.111 * 81'24 * 37.091.3:004 * 81'42 * 378.011.3-052 * 316.77:81'42 * (048.8)
- angličtina
- jazyková výuka
- e-learning
- psaný projev
- struktura a kompozice textu
- koherence a koheze textu
- vysokoškolští studenti
- komunikační dovednosti
- monografie
811.111 - Angličtina
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz