> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství C.H. Beck
Janků, Martin, 1955-
WTO a právo mezinárodního obchodu a právo mezinárodního obchodu / Martin Janků. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2019. -- xv, 204 stran. -- (Beckova skripta)
ISBN 978-80-7400-735-4
* 341.96:339.5 * 339.5 * 327.7 * 341.24 * (048.8)
- Světová obchodní organizace
- právo mezinárodního obchodu
- mezinárodní obchod
- mezinárodní instituce a organizace
- mezinárodní smlouvy
- monografie
341 - Mezinárodní právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz