> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Institut vzdělávání Sokrates
Utváranie ranej gramotnosti v norme a patológii / Marína Mikulajová (ed.). -- Brno : Institut vzdělávání Sokrates, 2018. -- 51 stran
ISBN 978-80-86572-82-6
* 159.922 * 159.946.3 * 612.789 * 37.03:808 * 159.97 * 616.89 * 616.89-008.43 * 616.89-008.434.5 * 616.89-008.43:51 * (048.8:082)
- vývojová psychologie
- vývoj řeči
- jazyková gramotnost
- psychopatologie
- specifické poruchy učení
- dyslexie
- dyskalkulie
- kolektivní monografie
159.92 - Vývojová psychologie. Individuální psychologie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz