> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství C.H. Beck
Válková, Helena, 1951-
Základy kriminologie a trestní politiky / Helena Válková, Josef Kuchta, Jana Hulmáková a kolektiv. -- 3. vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2019. -- xxx, 586 stran. -- (Beckovy mezioborové učebnice)
ISBN 978-80-7400-732-3
* 343.97 * 351.078:343.85 * 343.3/.7 * (075.8)
- kriminologie
- trestní politika
- kriminalita
- učebnice vysokých škol
343.97 - Kriminologie
37.016 - Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz