> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0 / Helena Barancová (ed.). -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2018. -- 272 stran
ISBN 978-80-7502-325-4
* 349.3 * (437.3) * (437.6) * (4) * (048.8:082)
- sociální právo -- Česko
- sociální právo -- Slovensko
- sociální právo -- země Evropské unie
- kolektivní monografie
349 - Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz