> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Eichler, Jan, 1952-
Od Sarajeva po Hirošimu : válka a mír v první polovině 20. století / Jan Eichler. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2013
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
ISBN 978-80-246-2179-1
* 355.01:172.4 * 355.013 * 355.483(100)"1914/1918" * 355.48(100)"1939/1945" * 327 * 327(100)
- 1901-1945
- válka a mír -- 1901-1945
- příčiny války
- první světová válka (1914-1918)
- druhá světová válka (1939-1945)
- mezinárodní vztahy -- 1901-1945
- světová politika -- 1901-1945
- monografie
355/359 - Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz