> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Juhaňák Stanislav - Triton
Owen, Adrian
[Into the grey zone. Česky]
V šeré zóně : mezi životem a smrtí : lidé v kómatu slyší, co jim říkáte / Adrian Owen ; z anglického originálu Into the grey zone: A neuroscientist explores the border between life and death ... přeložil Václav Petr. -- 1. vydání. -- V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018
ISBN 978-80-7553-550-4
* 612.8 * 616.8 * 616.8-009.831 * 616.831-008.64/.65-009.11 * 616-036.884 * 616.1/.9-052-07/-08 * (0.062)
- neurofyziologie
- neuropatologie
- kóma
- apatický syndrom
- syndrom uzamčení
- zdánlivá smrt
- kazuistiky (lékařství)
- populárně-naučné publikace
616 - Patologie. Klinická medicína
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz