> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Blaho, Peter, 1939-2018
Držba v rímskom a kánonickom práve / Peter Blaho, Matej Mlkvý, Vojtech Vladár. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2019. -- 332 stran
ISBN 978-80-7502-334-6
* 347.251 * 340.15 * 348 * 34(091) * (048.8:082)
- držba
- římské právo
- kanonické právo
- právní dějiny
- kolektivní monografie
347 - Soukromé právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz