> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Doležel, Lubomír, 1922-2017
Heterocosmica III : fikční světy protomoderní české prózy / Lubomír Doležel. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
ISBN 978-80-246-3890-4
* 821.162.3-3 * 82.02"1880/1945" * 82.0 * 82.07 * (048.8)
- česká próza
- modernismus (literatura)
- literární teorie
- interpretace a přijetí literárního díla
- monografie
82.0 - Literatura (teorie)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz