> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Jurčová, Monika
Jednotný systém nesplnenia a prostriedkov nápravy : návrh koncepcie a pravidiel (ustanovení) budúcej právnej úpravy / Monika Jurčová et al. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2018. -- 224 stran. -- (Teoretik)
ISBN 978-80-7502-327-8
* 347.4 * 347.44 * 347 * (437.6) * (048.8:082)
- závazkové právo
- závazkové právo -- Slovensko
- smluvní právo -- Slovensko
- soukromé právo -- Slovensko
- kolektivní monografie
347 - Soukromé právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz