> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze
Smrž, Jaroslav, 1950-
Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů / Jaroslav Smrž. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2013
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
ISBN 978-80-246-2258-3
* 592/595 * 591 * 591.5 * 592/599.06
- bezobratlí
- obecná zoologie
- ekologie živočichů
- systematická zoologie
- učebnice vysokých škol
59 - Zoologie
37.016 - Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz