> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Nakladatelství Leges
Růžička, Květoslav, 1946-
Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého : soukromoprávní úpravy mezinárodních poměrů / Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2019. -- 336 stran. -- (Praktik)
ISBN 978-80-7502-330-8
* 341.9 * 340.134 * (437.3) * (437) * (048.8:082)
- mezinárodní právo soukromé
- mezinárodní právo soukromé -- Česko
- mezinárodní právo soukromé -- Československo
- kodifikace práva -- Česko
- kodifikace práva -- Československo
- kolektivní monografie
341 - Mezinárodní právo
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz