> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Institut pro studium literatury
Čtení o Jaroslavu Vrchlickém : básník ve sporech o životnost díla / ed. Michal Topor. -- 1. vyd. -- Praha : Institut pro studium literatury, 2013. -- (Antologie ; sv. 2)
ISBN 978-80-87899-01-4 (brož.)
* 821.162.3-1 * 82.07 * 82-95 * (437.3)
- Vrchlický, Jaroslav, 1853-1912
- česká poezie -- 19.-20. stol.
- interpretace a přijetí literárního díla
- literární kritika -- Česko -- 19.-20. stol.
- studie
- kritiky
- antologie
821.162.3.09 - Česká literatura (o ní)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz