> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Institut pro studium literatury
Čtení o Václavu Havlovi : autor ve světle literární kritiky / Michael Špirit, ed. -- Vyd. 1. -- Praha : Institut pro studium literatury, 2013. -- 192 s. -- (Antologie ; sv. 1)
ISBN 978-80-87899-00-7 (brož.)
* 821.162.3 * 821.162.3-2 * 82.09 * 82-95 * (437.3)
- Havel, Václav, 1936-2011
- česká literatura -- 20.-21. stol.
- české drama -- 20.-21. stol.
- literárněvědné rozbory
- literární kritika -- Česko -- 20.-21. stol.
- stati
- antologie
821.162.3.09 - Česká literatura (o ní)
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz