> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Key Publishing
Kadlec, Karel
Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Díl II., Řízení technologických procesů / Karel Kadlec, Miloš Kmínek, Pavel Kadlec a kolektiv. -- Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2017. -- 616 stran
ISBN 978-80-7418-283-9 (soubor). -- ISBN 978-80-7418-285-3 (brožováno)
* 658.562 * 004.384 * 663/664 * 602 * 66.02 * 519.673 * 519.86/.87 * 004.94 * (048.8:082)
- řízení technologických procesů
- potravinářská technologie
- biotechnologické procesy
- chemické procesy
- matematické modelování
- modelování a simulace
- kolektivní monografie
658 - Řízení a správa podniku
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz