> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Juhaňák Stanislav - Triton
Wondrák, Eduard, 1919-1996
Historie moru v českých zemích : o moru, morových ranách a boji proti nim, o zoufalství, strachu a nadějích i o nezodpovězených otázkách / Eduard Wondrák. -- 2., doplněné vydání. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. -- 129 stran
Obsahuje bibliografii
ISBN 978-80-7553-843-7 (brožováno)
* 616.98:579.842 * 616.98:579.842(091) * 616-036.22 * 61(091) * (437.3) * (0.062)
- 14.-20. století
- mor -- Česko -- 14.-20. století
- mor -- dějiny -- 14.-20. století
- epidemie -- dějiny -- 14.-20. století
- dějiny lékařství -- 14.-20. století
- populárně-naučné publikace
616 - Patologie. Klinická medicína
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | webmaster@econ.muni.cz