> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Juhaňák Stanislav - Triton
Velemínský, Miloš, 1936-
Nenuťte mě na nočník! : vývoj dítěte a jeho výchova k suchým nocím / Miloš Velemínský sr., Miloš Velemínský jr. -- 2. vydání. -- Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017
ISBN 978-80-7553-252-7
* 616.62-008.22 * 616.352-008.22 * 616.1/.9-053.2 * 37.03-053.2 * 612.65 * 159.922.72
- inkontinence moči
- fekální inkontinence
- nemoci u dětí
- výchova dítěte
- vývoj dítěte
- příručky
616-053.2 - Pediatrie
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz