> Ohlášené knihy pro PdF

Doporučení titulu ke koupi do knihovny

Následující fomulář odešle e-mail na adresu příslušné fakultní knihovny s doporučením vybraného titulu ke koupi. Všechna pole ve formuláři jsou povinná včetně e-mailu. Na zadanou e-mailovou adresu bude doručen automatický e-mail v okamžiku, kdy je o daném titulu rozhodnuto, zda je či není objednán, respektive zda již je k dispozici pro vypůjčení v knihovně.

Doporučovaný titul:
Institut pro studium literatury
Čtení o T. G. Masarykovi : literatura - člověk - svět (1910-1938) / eds. Lucie Merhautová a Luboš Merhaut. -- Praha : Institut pro studium literatury : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. -- 364 stran. -- (Antologie ; sv. 10-11)
ISBN 978-80-87899-66-3 (Institut pro studium literatury). -- ISBN 978-80-87782-72-9 (Akademie věd České republiky. Masarykův ústav a Archiv)
* 82 * 316 * 101-051 * 930.1 * 14(437.3) * 316.64 * 82-026.12 * 82-95 * 316.74:7 * 7.01:111.852 * (437.3) * (082.21) * (0:82-4)
- Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
- filozofové -- Česko -- 19.-20. století
- literatura -- sociologické aspekty
- filozofie dějin
- česká filozofie
- názory a postoje
- literární činnost
- literární kritika
- sociologie umění
- estetika
- antologie
- úvahy
82 - Literatura. Literární život
Předmět / účel, ke
kterému kniha poslouží:
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Navrhovaný počet
jednotek ke koupi:
do knihovny pro studenty, výuku, výzkum apod.: kusů
pro mě jako dlouhodobou výpůjčku na katedru (hradí katedra) kusů
Váš vztah ke knihovně: Fakulta:

Ústřední knihovna | Knihovní katalog | Pedagogická fakulta | www-svi@econ.muni.cz